Efektywność liderów

Witamy » SKILLS - Szkolenia » Wilson Learning » Efektywność liderów

Rozwijanie Charakteru i Umiejętności liderów

Klienci Wilson Learning są przekonani, że to liderzy w największym stopniu wpływają na sukces bądź porażkę firmy. Od ich zaangażowania, entuzjazmu i energii zależy wdrażanie strategii biznesowej.

Prowadzone przez Wilson Learning badania na całym świecie pokazują, że zdobywanie zaangażowania pracowników powiązane jest z dwoma czynnikami - Rolami Lidera i Charakterem Przywódczym.

Najlepsi liderzy wiedzą, że muszą pełnić cztery podstawowe role: Wizjonera, Taktyka, Facylitatora i Działacza. Jedynie połączenie wszystkich ról pozwala im inspirować ludzi do ponadprzeciętnej efektywności.

Najlepsi liderzy rozumieją, czym jest Charakter Przywódczy. Mają jasne cele, wartości i zasady. Są autentyczni, zdobywając tym samym zaufanie pracowników i szacunek w organizacji.

Specjaliści Wilson Learning doskonalą ludzi tak, by potrafili efektywnie realizować cztery wskazane role, ponieważ wiemy, że sukces każdej firmy zależy od liderów.

Przeczytaj: Skuteczne przywództwo wg Wilson Learning


O Wilson Learning
Efektywność liderów
Efektywność osobista
Efektywność w sprzedaży

Kontakt
www.wilsonlearning.pl

KONTAKT: Tel. 61 666 05 94, E-mail:biuro@catmangroup.pl