Efektywność osobista

Witamy » SKILLS - Szkolenia » Wilson Learning » Efektywność osobista

Efektywność osobista

Wszystkie wysiłki organizacji, czy to zmierzające do stworzenia konkurencyjnej strategii, rozwoju autentycznego przywództwa, czy zdobycia większej liczby klientów, sprowadzają się do jednego: sukces firmy w każdym przypadku zależy od sukcesów indywidualnych.

Badania Wilson Learning pokazują, że sukces na poziomie indywidualnym to coś więcej niż suma technicznych czy zawodowych kompetencji. Powodzenie zależy także od umiejętności interpersonalnych i od poziomu świadomości, które w połączeniu z tradycyjnie pojmowanymi umiejętnościami zawodowymi budują pewność siebie, odwagę, tolerancję i elastyczność, cechy niezbędne w pracy w w każdym otoczeniu.

Wilson Learning to eksperci w doskonaleniu personelu. Potrafią połączyć wzrost efektywności ze wzrostem poziomu samorealizacji i satysfakcji z pracy, aby pracownicy z energią i zaangażowaniem włączali się w realizację celów biznesowych firmy.

W Wilson Learning wiedzą, że wysoka efektywność i zatrzymanie w firmie dobrych pracowników oznaczają lepszą realizację strategii firmy, a co za tym idzie, jej lepszą pozycję konkurencyjną i rynkową.


O Wilson Learning

Efektywność liderów
Efektywność osobista
Efektywność w sprzedaży

Kontakt
www.wilsonlearning.pl

KONTAKT: Tel. 61 666 05 94, E-mail:biuro@catmangroup.pl