Catman Group podczas II Forum Sales Force Power For FMCG

Forum Sales Force Power for FMCG to spotkanie zarządzających siłami sprzedaży w firmach z sektora dóbr szybkozbywalnych w Polsce - PRZYWÓDCÓW ALFA SPRZEDAŻY. Dzięki skupieniu wyłącznie na wyzwaniach jednego sektora daje uczestnikom możliwość pozyskania najlepszych praktyk, doświadczeń i inspiracji gotowych do przełożenia na własną praktykę.

Podczas tegorocznego Forum jednym z prelegentów będzie Piotr Ignaczak, Prezes Zarządu Catman Group, który wystąpi z prelekcją pt. "Od sprzedaży transakcyjnej do sprzedaży konsultacyjnej - strategiczna reorientacja na kreowanie wartości dodanej w obszarze field force". Podczas wystąpienia poruszone zostaną takie tematy jak zmiana w podejściu do odpowiedzialności za rozwój pracowników, zmiana w podejściu do transferu wiedzy, dobre praktyki w transferze wiedzy, z wykorzystaniem metodologii Speed Learning System.

Spotykamy się w gronie profesjonalistów sprzedaży z sektora FMCG aby wymienić unikalne doświadczenia, dzielić obserwacje, ulepszyć kluczowe aspekty strategii i taktyk sprzedażowych, poszerzać kompetencje zarządcze i przywódcze oraz podnosić wyniki swoich zespołów.

Program konferencji

KONTAKT: Tel. 61 666 05 94, E-mail:biuro@catmangroup.pl